Regulamin Sklepu Internetowego www.hotcena.pl

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy www.hotcena.pl jest prowadzony przez GLOBAX spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 79c/11, 60-687 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000696129, NIP 9721244694, REGON 302463597.
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.hotcena.pl i świadczonych za jej pomocą usług oznacza akceptację tego regulaminu. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie www.hotcena.pl.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego hotcena.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów technicznych dotyczących oprogramowania używanego przez Klienta:
  1. korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji
  2. włączona obsługa języka Javascript w opcjach przeglądarki internetowej,
  3. włączona obsługa plików cookies (tzw. ciasteczek) w opcjach przeglądarki internetowej,
  4. korzystanie z Adobre Reader do obsługi plików w formacie PDF lub Microsoft Edge.
 4. Poprzez sklep internetowy hotcena.pl oferujemy następujące rodzaje usług:
  1. zakładanie i prowadzenie Konta Klienta,
  2. zawieranie umów sprzedaży na odległość (online) – w zakresie Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
  3. realizacja zamówień,
  4. zgłaszanie reklamacji,
  5. przesyłanie zapytań dotyczących wystawienia opinii, komentarzy i ocen,
  6. przesyłanie wiadomości e-mail, w tym potwierdzających otrzymanie zamówienia, ewentualnie otrzymanie płatności, informujących o przebiegu realizacji zamówienia lub reklamacji, a także newslettera informującego o Sklepie Internetowym oraz oferowanych Produktach,
  7. dodawanie opinii, komentarzy i ocen przez Klientów, którzy zakupili Produkt w Sklepie Internetowym.
 5. W sklepie internetowym hotcena.pl nie prowadzimy sprzedaży hurtowej. Przez sprzedaż hurtową Sprzedawca rozumie zamówienia przez Klienta powyżej pięciu sztuk danego Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie jednostronnie prawo do ograniczenia ilości zamówionych przez Klienta sztuk Produktu.
 6. Informacje zawarte na stronie internetowej www.hotcena.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66(1) Kodeksu cywilnego.

Definicje

 1. Regulamin – ten regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z usług świadczonych poprzez sklep internetowy www.hotcena.pl oraz zawierania, rozwiązywania i wykonywania umów sprzedaży na odległość, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.hotcena.pl, poprzez który Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt, lub zlecić świadczenie usługi.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość poprzez sklep internetowy www.hotcena.pl.
 4. Konsument:
  1. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz
  2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Sprzedawca – GLOBAX spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 79c/11, 60-687 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000696129, NIP 9721244694, REGON 302463597.
 6. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, a także treść cyfrowa, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Jeżeli oferowany Produkt jest używany lub serwisowany, to jest to wyraźnie wskazane w opisie Produktu.
 8. Cena – każda cena jest ceną brutto w polskich złotych (PLN). Sprzedawcę i Klienta wiąże cena, po której Klient zamówił Produkt. Cena Produktu nie zawiera kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 9. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy zawierający m.in. dane Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, przy użyciu którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 10. Polityka Prywatności – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów oraz stosowania ciasteczek (plików cookies), który stanowi załącznik do tego regulaminu.
 11. Newsletter – informacje, w szczególności informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłane Klientowi przez Sklep Internetowy.

Zamawianie produktów

 1. Zamówienia Produktów w Sklepie Internetowym hotcena.pl mogą być składane:
  1. poprzez Konto Klienta,
  2. bez rejestracji Konta, po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Klient ma prawo do wyrażenia oceny i opinii zakupionego w Sklepie Internetowym Produktu.
 3. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Produktu wymaga w szczególności:
  1. zapoznania się z informacją o Produkcie,
  2. dodania Produktu do koszyka,
  3. wybrania sposób dostawy Produktu,
  4. wybierania sposobu płatności,
  5. podania danych do wysyłki Produktu,
  6. zapoznania się z podsumowaniem zamówienia,
  7. zapoznania się z Regulaminem i akceptacją treści Regulaminu,
  8. zapoznania się z Polityką Prywatności i akceptacji treści Polityki Prywatności,
  9. kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” na potwierdzenie zamówienia.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu przy składaniu zamówienia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Sklep Internetowy danych osobowych Klienta (takich jak imię i nazwisko, nazwa lub pseudonim oraz adres e-mail) do Ceneo.pl sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, KRS 0000634928) oraz przetwarzania przez Ceneo.pl sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, KRS 0000634928) danych osobowych klienta (imię i nazwisko, nazwa oraz adres e-mail) w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z zakupu w Sklepie Internetowym oraz opinii o zakupionym Produkcie.
 5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 3 dni. Termin liczony jest od dnia następnego do dniu złożenia zamówienia. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w tym terminie zostanie anulowane. Klient otrzymuje informację o anulowaniu zamówienia na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub rejestracji Konta. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu Ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy (dokonania zakupu) na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub rejestracji Konta.

Płatność

 1. Cenę za zamawiane Produkty oraz ich dostawę Klient może zapłacić:
  1. elektronicznie poprzez platformę płatności online,
  2. przelewem bankowym (przedpłata).
 2. Przy zamawianiu produktu Klient wskazuje czy kupuje Produkt jako „osoba fizyczna” – w takim wypadku jako dowód zakupu otrzymuje paragon, czy „na firmę”– w takim wypadku jako dowód zakupu otrzymuje fakturę VAT (w tym fakturę VAT uproszczoną – paragon fiskalny z NIP nabywcy).
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT w formie elektronicznej w formacie gwarantującym autentyczność ich pochodzenia i integralność treści. Faktura VAT w formie elektronicznej przesyłana jest na adres e-mail Klienta wskazany przy składaniu zamówienia lub przy rejestracji Konta Klienta. Przy składaniu zamówienia Klient może zrezygnować z faktury elektronicznej – w takim wypadku otrzyma wraz z Produktem fakturę VAT w wersji papierowej.
 4. Faktury VAT (w tym faktury VAT uproszczone – paragony fiskalne z NIP nabywcy) wystawiane są zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta podczas składania zamówienia lub na Koncie Klienta. Klient odpowiada za wskazania poprawnych danych do wystawienia faktury VAT.
 5. Ceny produktów elektrycznych i elektronicznych zawierają w sobie koszty gospodarowania odpadami.

Dostawa

 1. Zamawiane Produkty dostarczamy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Oferujemy następujące sposoby dostawy zamawianych Produktów:
  1. dostawa przesyłką pocztową (ta opcja może być ograniczona z uwagi na gabaryty Produktu),
  2. dostawa do paczkomatu (ta opcja może być ograniczona z uwagi na gabaryty Produktu),
  3. dostawa kurierem.
 3. Koszt dostawy widoczny jest przy wyborze sposobu dostawy podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Dostawa Produktu realizowana jest do 10 dni roboczych od dnia, kiedy otrzymaliśmy płatność za Produkt i pokrycie kosztów dostawy.
 5. W momencie odbioru przesyłki od listonosza, kuriera lub wyjęcia jej z paczkomatu, własność Produktu przechodzi na Klienta.
 6. W przypadku, gdy Klient odbiera przesyłkę zawierającą Produkt od kuriera ma obowiązek sprawdzić stan opakowania zewnętrznego i w przypadku uszkodzenia tego opakowania, odmówić przyjęcia przesyłki.
 7. W przypadku, kiedy Klient odbiera przesyłkę zawierającą Produkt w paczkomacie ma obowiązek sprawdzić stan opakowania zewnętrznego i w przypadku uszkodzenia tego opakowania, zgłosić to niezwłocznie – w trakcie odbioru – operatorowi paczkomatu.
 8. Dostawa towaru do innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów dostawy, w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep internetowy nie dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (opodatkowanej stawką VAT 0%).

Konto Klienta

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym hotcena.pl zakładając Konto.
 2. Konto ma na celu ułatwienie Klientowi składania zamówień w Sklepie Internetowym hotcena.pl, a także wglądu do historii składanych zamówień.
 3. W celu założenia Konta Klient wskazuje nazwę użytkownika Konta, hasło oraz swoje dane takie jak w szczególności: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta.
 4. Założenie Konta wymaga zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności.
 5. Klient zapewnia, że podane przy rejestracji dane Klienta są prawdziwe.
 6. Założenie Konta stanowi zawarcie na czas nieoznaczony umowy o utrzymanie Konta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Świadczenie usługi utrzymania Konta jest bezpłatne. Klient, który zawarł umowę o utrzymanie Konta jako konsument, może od tej umowy odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty aktywacji Konta. W tym celu Klient powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:
  1. e-mailem na adres: reklamacje@hotcena.pl lub
  2. pocztą na adres: Globax Sp. z o.o. Sp. k., Dział Reklamacji; ul. Przemysłowa 13b; 35-105 Rzeszów.
 7. Klient może usunąć Konto w dowolnym momencie. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy o obsługę Konta.
 8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Konta przesyłając ją na adres: sklep@hotcena.pl

Reklamacje

 1. Jeżeli okaże się, że Produkt dostarczony Klientowi ma wady, Klient może skorzystać z uprawnień z gwarancji producenta Produktu – zwracając się bezpośrednio do producenta – lub z uprawnień z rękojmi – składając reklamację Sprzedawcy.
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu, w tym za wady ukryte, jeżeli Klient nie zakupił Produktu jako Konsument.
 3. Reklamację można złożyć przesyłając ją:
  1. e-mailem na adres: reklamacje@hotcena.pl lub
  2. pocztą na adres: Globax Sp. z o.o. Sp. k., Dział Reklamacji; ul. Przemysłowa 13b; 35-105 Rzeszów.
 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko Klienta, nazwę Produktu, datę zamówienia Produktu, szczegółowy opis wady Produktu wraz z ewentualnymi zdjęciami, datę wystąpienia wady i okoliczności wykrycia wady
 5. Do reklamacji należy dołączyć kopię lub skan dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, wraz z przesłaniem Sprzedawcy reklamacji, powinien odesłać wadliwy Produkt Sprzedawcy na adres: Globax Sp. z o.o. Sp. k., Dział Reklamacji; ul. Przemysłowa 13b; 35-105 Rzeszów.
 7. Klient ma obowiązek zadbać o należyte zabezpieczenie wysyłanego Sprzedawcy Produktu przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 8. Sprzedawca informuje Klienta o przebiegu zgłoszonej reklamacji oraz o jej rozpatrzeniu e-mailem na adres wskazany przez Klienta lub pocztą na adres wskazany przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który kupił Produkt w Sklepie Internetowym jako Konsument, ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży. Z prawa do odstąpienia od umowy Klient ten może skorzystać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu. Nie jest konieczne podanie przyczyny odstąpienia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Zakup zestawu obejmującego dwa lub więcej Produktów traktowany jest jako zawarcie jednej umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość wywołuje skutek, co do wszystkich Produktów objętych zestawem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać:
  1. e-mailem na adres: reklamacje@hotcena.pl lub
  2. pocztą na adres: Globax Sp. z o.o. Sp. k., Dział Reklamacji; ul. Przemysłowa 13b; 35-105 Rzeszów;
 4. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość liczony jest od dnia, w którym produkt został wydany Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta (innej niż przewoźnik czy kurier).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient ma obowiązek odesłać Produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres Sprzedawcy: Globax Sp. z o.o. Sp. k., Dział Reklamacji; ul. Przemysłowa 13b; 35-105 Rzeszów.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które jest wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. W przypadku, kiedy przy zamawianiu Produktu Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany w Sklepie Internetowym, Sprzedawca zwraca jedynie koszt najtańszego oferowanego sposobu dostawy Produktu. Nie dotyczy to sytuacji, w której Klient odebrał Produkt osobiście z magazynu Sprzedawcy lub z innej przyczyny nie poniósł kosztów dostawy Produktu.
 9. W przypadku nieskutecznego złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, Produkt odesłany Sprzedawcy zostanie zwrócony Klientowi po pokryciu przez Klienta kosztu ponownej dostawy. W przypadku braku pokrycia kosztu ponownej dostawy Produktu Klientowi w terminie 14 dni od zawiadomienia Klienta o nieskuteczności oświadczenia i wezwaniu do pokrycia kosztu ponownej dostawy, Sprzedawca może obciążyć Klienta opłatą za przechowanie Produktu. Opłata ta wynosi 2 (dwa) zł za każdy rozpoczęty dzień przechowania po upływie terminu na pokrycie przez Klienta kosztu ponownej dostawy.

Zachowania nieakceptowane

 1. Klient ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego hotcena.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Sprzedawca nie bada zgodności z prawem treści przesyłanych przez Klienta opinii dotyczących Produktów. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści zawartych w opinii Klienta, Sprzedawca podejmie zgodne z prawem działania w celu usunięcia tych treści. Sprzedawca może podjąć takie działania również z własnej inicjatywy.
 3. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  1. Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub narusza postanowienia Regulaminu;
  2. Klient zamieści treści, które mają charakter bezprawny.
 4. Sprzedawca nie akceptuje i uważa za sprzeczne z dobrymi obyczajami w szczególności:
  1. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (np. promującej produkty lub podmioty konkurencyjne czy odsyłające do tych produktów lub podmiotów),
  2. wprowadzanie do systemu informatycznego Sklepu Internetowego wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które mogą negatywnie wpływać na działanie Sklepu Internetowego lub szkodzić jego Klientom,
  3. żywanie wulgaryzmów, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, propagowanie rasizmu lub nietolerancji, podawanie informacji, które noszą znamiona czynu zabronionego, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji czy naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe.

Newsletter

 1. Klient, który chce otrzymywać drogą mailową informacje handlowe o aktualnej ofercie i promocjach Sklepu Internetowego hotcena.pl może zapisać się do naszego newslettera. Zapisanie się do newslettera wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz wskazania adresu e-mail.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez odznaczenie odpowiedniej zgody na swoim Koncie lub kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera.

Prawa autorskie

 1. Informacje opisowe i materiały wizualne zamieszczone na stronie hotcena.pl są własnością podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy i chronione prawem autorskim.
 2. Zakazuje się kopiowania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie informacji opisowych oraz materiałów wizualnych zamieszczonych na stronie hotcena.pl, zarówno w całości, jak i w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu Internetowego.

Informacja o kosztach gospodarowania odpadami oraz postępowaniu ze zużytymi produktami elektrycznymi i elektronicznymi

 1. Sprzedawca jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach pod numerem 000004277 prowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 2. Nie należy umieszczać zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych łącznie z innymi odpadami, ponieważ mogą być niebezpieczne dla środowiska. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zapobiega powstaniu negatywnych konsekwencji w środowisku naturalnym oraz chroni zdrowie ludzi. Gospodarstwa domowe pełnią bardzo ważną rolę w procesie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 3. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego pochodzącego z gospodarstwa domowego powinien przekazać go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania takiego sprzętu. Ponowne wykorzystanie surowców odzyskanych ze zużytego sprzętu pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.
 4. Sprzedawca wykonuje obowiązki związane z odzyskiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za pośrednictwem REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa oraz ELECTRO – SYSTEM S.A., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa.
 5. Kupujący, który jest posiadaczem zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstwa domowego może zwrócić zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
  1. Sprzedawcy, jeżeli zużyty sprzęt jest sprzętem należącym do tej samej grupy, co sprzęt zakupiony u Sprzedawcy,
  2. w markecie o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2, pod warunkiem, że żaden z wymiarów zewnętrznych sprzętu nie przekracza 25 cm,
  3. w punkcie serwisowym, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel uzna,
  4. w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – listę najbliższych punktów można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy lub na tablicy ogłoszeń w tym urzędzie; Kupujący może również skorzystać z punktów naszego partnera – listę punktów można znaleźć na stronie partnera.

Postanowienia końcowe

 1. Opisy Produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów Sprzedawcy oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Sprzedawca nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie jakichkolwiek materiałów i informacji zawartych na stronie www.hotcena.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin w aktualnym brzmieniu dostępny jest na stronie internetowej www.hotcena.pl Regulamin może ulegać zmianom. Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania. Do umowy sprzedaży zawartej na odległość stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. W pozostałym zakresie stosuje się Regulamin w aktualnym brzmieniu.